First Electronic Publishing CenterFirst Electronic Publishing Center

Over ons

First Center heeft zich, eigenlijk al sinds 1987, gespecialiseerd in de bemiddeling van flexibele arbeidskrachten op het gebied van grafische vormgeving en grafische productietechnieken. Deze groep art directors, vormgevers, dtp’ers en/of grafisch beeld- en productiemedewerkers wordt bemiddeld op basis van een uitzendbeding, arbeidsovereenkomst of VAR-verklaring.

Werken met First Center als opdrachtgever

Zoals eerder gememoreerd kan First Center op een tweetal manieren een arbeidsrelatie aangaan met de mensen die voor haar werken.

Uitzendkracht

Wanneer je werkt als uitzendkracht dan vallen al je werkzaamheden onder het uitzendbeding. Dit beding bepaalt vooral dat de arbeidsrelatie stopt op het moment dat het werk stopt. De opzegbaarheid van de arbeidsrelatie is makkelijk en snel voor beide partijen. Voor een freelancer is het grote voordeel dat je valt onder de sociale verzekeringen, aangezien je een bruto loon ontvangt en First Center daar sociale premies op inhoudt en afdraagt. Daarnaast is First Center formeel werkgever en dus verantwoordelijk voor de afdracht van loonbelasting. Een ander groot voordeel is dat bij ziekte tijdens een opdracht er teruggevallen kan worden op doorbetaling van 70% van het loon via het UWV. Let wel, de hoogte van deze uitkering wordt grotendeels bepaald door de arbeidshistorie. Optimaal is een arbeidshistorie van 26 aaneengesloten weken. Bij beëindiging van werkzaamheden kan worden teruggevallen op een ww-uitkering.

Freelance

Als je beschikt over een geldige VAR-verklaring, dan bestaat de mogelijkheid om je gewerkte uren aan First Center te factureren. Betreft het een VAR-WUO (Winst Uit Onderneming) dan heb je verder niets nodig. Bij andere VAR-types kan het zijn dat er een ‘Overeenkomst van Opdracht’ moet worden getekend. Als freelancer heb je de maximale vrijheid. Je bent echter wel zelf geheel verantwoordelijk voor je inkomens-, ziekte-, pensioen- en/of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Ook de verantwoordelijkheid voor afdrachten van belastingen (IB, BTW e.d.) ligt dan bij jou, de freelancer.

Contactgegevens


First Electronic Publishing Center BV
Rentmeesterstraat 46E
1315 JS Almere Stad
Nederland

T 036 548 7676
E info@firstcenter.nl